Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Prowadzenie nadzorów przyrodniczych

Mentor Consulting Sp. z o.o. oferuje profesjonalne nadzory przyrodnicze (w zakresie botanicznym i zoologicznym) nad realizacjami inwestycji.
Prace w tym zakresie polegają między innymi na:

  • ocenie wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i populacji,
  • monitorowaniu stanowisk zwierząt i roślin chronionych,
  • obserwacji faunistycznych i florystycznych na placu budowy,
  • ocenie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową (np. Specyfikacje Techniczne, Decyzja Środowiskowa, Raport o Oddziaływaniu na Środowisko etc.),
  • zalecaniu Wykonawcom odpowiednich środków ostrożności,
  • zalecaniu Wykonawcom odpowiednich działań minimalizujących straty w środowisku przyrodniczym.

© 2011 Mentor Consulting Sp.z o.o.