Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Pomoc i doradztwo w zakresie specjalistycznej dokumentacji kierowanej do organów ochrony środowiska

Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentacji wnioskodawczej i sprawozdawczej do organów ochrony środowiska, jak np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydziały Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad itd.

© 2011 Mentor Consulting Sp.z o.o.