Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Zarządzanie środowiskiem

w procesie inwestycyjnym

 

Orlen Upstream

Monitoring dróg:

  • poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie zasobów gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w otworach typu „shale gaz”  odwierty w m. Syczyn
  • poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie zasobów gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w otworach typu „shale gaz”  odwierty w m. Berejó
  • poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie zasobów gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w otworach typu „shale gaz”  odwierty w m. Goździk
  • prace poszukiwawcze na koncesji Wierzbica. Szczelinowanie - Syczyn OU-2K

© Mentor Consulting Sp.z o.o.