Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Zarządzanie ochroną środowiska

W zakresie oferowanych przez Mentor Consulting Sp. z o.o. usług od trzech lat znajduje się prowadzenie szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego w trakcie realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Konieczność wykonywania działań mających na celu zachowanie środowiska flory i fauny wynika z obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Każda bowiem inwestycja liniowa ingeruje w środowisko naturalne. Dlatego tak ważne jest zwracanie na ten element szczególnej uwagi.

Mentor Consulting Sp. z o.o. dysponuje w tym zakresie bogatym doświadczeniem oraz posiada szereg specjalistów z wielu dziedzin nauk przyrodniczych. Współpracujemy również z różnymi ważnymi podmiotami gospodarczymi i samorządowymi, instytucjami naukowymi, laboratoriami badań środowiskowych, organizacjami społecznymi oraz organami administracji rządowej. Jesteśmy także obecni w mediach: prasie i telewizji.

To wszystko pozwala na zapewnienie przez Mentor Consulting Sp. z o.o. – przy ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego –najwyższej jakości prac podczas wykonywania czynności ukierunkowanych na eliminację ryzyka zmian w środowisku przyrodniczym.

Oferowane usługi:

W związku z bogatym doświadczeniem i dysponowaniem dużą liczbą specjalistów z wielu dziedzin nauk przyrodniczych Mentor Consulting Sp. z o.o. zapewnia indywidualnie pomoc z wielu innych tematów dotyczących monitoringu przyrodniczego.

Aktualnie wykonujemy zadania z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego przy realizacji następujących inwestycji:

 • „Budowa Autostrady A-1 na odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie” dla Budimexu S.A.;
 • „Budowa Autostrady A-2 na odcinku Stryków-Konotopa” dla Strabag Sp. z o.o.;
 • „Budowa Autostrady A-4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice” dla Konsorcjum: Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. (Pełnomocnik), Strabag Sp. z o.o., Poldim S.A., IMG Podbeskidzie Sp. z o.o.;
 • „Budowa Autostrady A-4 na odcinku Wierzchosławice-Krzyż” dla Dragados S.A.;
 • „Budowa Autostrady A-4 na odcinku Tarnów Krzyż-Dębica Pustynia” dla Konsorcjum: Hydrobudowa Polska S.A., SIAC Construction, PBG S.A., APRIVIA;
 • „Budowa Autostrady A-4 na odcinku Rzeszów Centralny-Rzeszów Wschodni i DK-19” dla Mostostalu Warszawa S.A.;
 • „Przystosowanie drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej” dla Astaldi S.p.A.;
 • „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK-73 węzeł Wiśniówka)-Chęciny (węzeł Chęciny) dla Mostostalu Warszawa S.A.;
 • „Budowa drogi ekspresowej S-1 etap III na odcinku Pyrzowice-Lotnisko” dla Strabag Sp. z o.o.;
 • „Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław-Oleśnica” dla Mota Engil Central Europe;
 • „Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Cieśle-Syców” dla Skanska S.A.;

W latach 2008-2011 realizowaliśmy prace na następujących kontraktach drogowych:

 • „Budowa Autostrady A-1 na odcinku Bełk-Świerklany” dla Konsorcjum Strabag Sp. z o.o. i Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.;
 • „Budowa Autostrady A-4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice” dla NDI -Granit Joint Venture S.A.;
 • „Budowa Autostrady A-4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice” dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział Kraków;
 • „Budowa Autostrady A-4 na odcinku Rzeszów Zachód-Rzeszów Centralny i S-19 na odcinku Rzeszów Zachód-węzeł Świlcza” dla Radko S.A.;
 • „Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8” dla Konsorcjum Strabag Sp. z o.o.; Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.; Mostostalu Warszawa S.A.;
 • „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: granica województwa mazowieckiego-Radziejowice. Etapy I- IV” dla Mostostalu Warszawa S.A.;

Mentor Consulting Sp. z o.o. wykonała również następujące specjalistyczne opinie, ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze:

 • „Raport dotyczący roli barier ochronnych w zabezpieczaniu miejsca rozrodu oraz tras migracji płazów na odcinku inwestycji budowlanej przy ulicy Dąbrowskiego w Chorzowie” w związku z realizacją inwestycji pn. „Przykrycie koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych” dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego Energopol S.A.;
 • „Wykonanie inwentaryzacji lepidopterologicznej” w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego-węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamiennej” dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce;
 • „Ekspertyza przyrodnicza dotycząca stwierdzenia bądź wykluczenia występowania w drzewach przeznaczonych do wycinki bezkręgowców chronionych” w związku z realizacją inwestycji „Budowa obwodnicy Ełku (Etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65” dla Mirbud S.A.;
 • „Raport z przeniesienia kukułki szerokolistnej” w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław -Oleśnica” dla Mota Engil Central Europe;
 • „Przegląd i inwentaryzacja obumarłych lub obumierających drzew” w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali widowisko-sportowej Czyżyny w Krakowie” dla Mostostalu Warszawa S.A.;
 • „Ekspertyza dotycząca występowania gatunków ptaków w okresie lęgowym” w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Autostrady A-4, na odcinku Rzeszów Zachód-Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S-19 na odcinku Rzeszów Zachód-Świlcza dla Radko Sp. z o.o.;
 • „Raport dotyczący stwierdzenia stanowiska motyli chronionych i ujętych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej” w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Autostrady A-4, na odcinku Rzeszów Zachód-Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S-19 na odcinku Rzeszów Zachód-Świlcza dla Radko Sp. z o.o.

Aktualnie prowadzimy prace przy „Inwentaryzacji przyrodniczej terenów przyległych do mostu nad rzeką Bóbr, w ciągu drogi krajowej nr 32, w km 28+601, w miejscowości Brzózka wraz z wykonaniem opracowania z jej wyników” dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra.

© 2011 Mentor Consulting Sp.z o.o.