Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Ochrona siedlisk roślinnych

Zajmujemy się ochroną siedlisk roślinnych, narażonych bezpośrednio na zniszczenie przez budowę. W tym zakresie Mentor Consulting Sp. z o.o. kompleksowo przeprowadza prace polegające na przenoszeniu roślin do siedlisk zastępczych, kompensacji przyrodniczej, metaplantacji etc. Wykonujemy również wszystkie prace związane z zabezpieczeniem siedlisk przed mechanicznymi uszkodzeniami.

© 2011 Mentor Consulting Sp.z o.o.