Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Zarządzanie środowiskiem

w procesie inwestycyjnym

 

Mentor Consulting sp. z o.o.

Zarząd: Andrzej Furyk, Jacek Chamuła
NIP: 956-20-54-218
Regon : 871558555
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000068797
Kapitał Zakładowy 300.000 zł

 

Siedziba Spółki
87-100 Toruń
ul. Szosa Chełmińska 177-181
tel.: +48 56 669 33 00
fax: +48 56 669 33 04

 

Biuro Zarządu / Dział sprzedaży / Dział realizacji projektów / Dział finansowo-księgowy
41-500 Chorzów
ul. Katowicka 47
tel.: +48 32 352 01 50
fax: +48 32 352 01 51

Mentor Consulting sp. z.o.o.

Mentor Consulting sp. z o.o. to firma ekspercka z wieloletnim doświadczeniem. Przedmiotem naszego zainteresowania jest przede wszystkim monitoring środowiska i dokonujących się w nim zmian spowodowanych inwestycjami liniowymi (budowa dróg, linii elektroenergetycznych, gazociągów etc.), budową obiektów przemysłowych i kubaturowych, pracami poszukiwawczymi kopalin itp.

Szczegółowa obserwacja i analiza istniejącej infrastruktury budowlanej, drogowej, środowiska gruntowo–wodnego i przyrodniczego oraz warunków życia mieszkańców pozwala z jednej strony zminimalizować ryzyka oddziaływań negatywnych, a z drugiej pomaga w wyborze optymalnych technologii prowadzenia prac, doborze i realizacji działań kompensacyjnych, czy wreszcie w rzetelnym i bezstronnym ustaleniu wartości kosztów odtworzenia uszkodzonego mienia.

Dla zapewnienia właściwej i sprzyjającej prowadzeniu inwestycji atmosfery i akceptacji nasi specjaliści i negocjatorzy prowadzą kompleksowe konsultacje społeczne.

Istotą działania Spółki w każdej dziedzinie są wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniego uczestnictwa w realizacji najbardziej spektakularnych inwestycji na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Jesteśmy w stanie zaproponować i wdrożyć właściwe oraz satysfakcjonujące rozwiązania pozwalające na realizację zamierzeń przy zachowaniu zasad poszanowania własności, w zgodzie z regułami ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy.

 


Andrzej Furyk
Prezes Zarządu
Mentor Consulting sp. z o.o.

© Mentor Consulting Sp.z o.o.