Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Inwentaryzacje przyrodnicze

Mentor Consulting Sp. z o.o. wykonuje całościowe inwentaryzacje przyrodnicze, ze specjalizacją w wielu dziedzinach nauk przyrodniczych, jak np. botanika, mykologia, entomologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia, chiropterologia, teriologia etc. Zajmujemy się również profesjonalnie oceną jakości siedlisk przyrodniczych, umiejscowieniem szlaków i korytarzy migracyjnych zwierząt, lokalizacją ewentualnych miejsc kolidujących z planowanymi inwestycjami etc.

 

© 2011 Mentor Consulting Sp.z o.o.