Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Ekspertyzy i specjalistyczne opinie

Wykonujemy profesjonalne ekspertyzy i specjalistyczne opinie przyrodnicze tworzone na podstawie monitorowanych siedlisk przyrodniczych, analizie i lokalizacji ewentualnych miejsc konfliktowych z planowanymi inwestycjami. Tworzone opracowania zawierają propozycje rozwiązania ewentualnych problemów, a także zalecają wdrażanie odpowiednich działań ochronnych

 

© 2011 Mentor Consulting Sp.z o.o.