Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Aktywna ochrona zwierząt

Wykonujemy kompleksowe zabezpieczenia siedlisk zwierząt narażonych na ingerencję ze strony realizowanych inwestycji. Przekazujemy Wykonawcom wytyczne i zalecenia w zakresie bezpiecznego dla fauny prowadzenia robót budowlanych. Realizujemy we własnym zakresie wszystkie prace terenowe polegające na montażu urządzeń zabezpieczających populacje fauny przed szkodliwą ingerencją ze strony prowadzonych prac. Szczególnie specjalizujemy się w ochronie płazów i gadów.

 

© 2011 Mentor Consulting Sp.z o.o.