Mentor Consulting
 
   

Siła

w wiedzy

 

Zarządzanie

ryzykiem

 

Analiza

ryzyk budowy

 

Biznes społecznie

zrównoważony

 

Zarządzanie środowiskiem

w procesie inwestycyjnym

 

System Analiz Nawierzchni Drogowych SAND

System Analiz Nawierzchni Drogowych SAND opracowany w firmie Mentor Consulting sp. z o.o. służy badaniom i ocenie nawierzchni dróg bitumicznych, betonowych oraz wykonanych z betonowych elementów drobnowymiarowych.

Ocena odbywa się w dwu etapach:

  1. Skanowanie nawierzchni jezdni przy pomocy szerokopasmowych skanerów laserowych umieszczonych na pojeździe badawczym oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe kamer (część mobilna systemu).
  2. Obróbka danych na stanowisku stacjonarnym (część stała systemu).

 

 

W wyniku badania drogi metodą SAND otrzymuje się dokumentację drogi składającą się z:

Prosta w użyciu przeglądarka pozwala na przeglądanie skanów nawierzchni jednocześnie z obrazami fotograficznymi.

 

Fotografie laserowe nawierzchni jezdni.

 

 

Budowa innowacyjnego systemu analiz nawierzchni drogowych przez firmę Mentor Consulting Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2011

© Mentor Consulting Sp.z o.o.